Investeren in Platinum

Investeren in het platinum staat erg in de aandacht. Onder andere doordat beleggers op zoek zijn naar alternatieven voor goud. Door de economische crisis is er immers en masse in goud belegd. Als waardevaste en veilige haven in onzekere tijden. Het gevolg is dat de goudprijzen enorm zijn gestegen. Platina komt dan in zicht, omdat de prijs ervan in crisistijden over het algemeen daalt door een verminderde vraag. En dat maakt het dan juist aantrekkelijk om in platinum te investeren. Bovendien is het zilverwitte metaal voor wie in edelmetalen investeert een aantrekkelijke aanvulling op de beleggingsportefeuille.

Kennis van het zilverwitte edelmetaal is prettig als u in wilt investeren in platinum. Het edelmetaal is niet alleen beperkt aanwezig op de aarde, maar heeft ook nuttige kwaliteiten. Het is ontzettend sterk, corrosie- en hittebestendig, hypoallergeen en kent eveneens stabiele chemische eigenschappen. Daarbij komt dat de winning van het metaal erg arbeids- en kapitaalintensief is. Mijnwerkers moeten 10 ton erts delven voor 1 troy ounce (31,1 gram) platina. Dat kost veel energie en werk. Mijnwerkers hebben gemiddeld 8 weken nodig om deze klus te klaren. De moeite die de winning van het edelmetaal kost en de bijzondere eigenschappoen zorgen dat de koers ervan de afgelopen jaren omhoog is gegaan. Bovendien lag de afgelopen decennia de platinumkoers per troy ounce meestal hoger dan die van goud. Voor beroepsmatige beleggers is dat mede vaak een reden geweest om naast goud en zilver te investeren in platinum.

Wat het beste moment is om te investeren in platinum? De koers van platinum hangt nauw samen met de vraag ernaar. De vraag wordt hoofdzakelijk bepaald door de industrie. Die passen het toe voor diverse doeleinden. Zo wordt platinum onder meer als grondstof gebruikt bij het vervaardigen van autokatalysatoren. Maar ook bij de raffinage van ruwe olie, in consumentenelektronica, voor sieraden en uiteenlopende tandheelkundige en medische toepassingen. Voor wie wil investeren in platinum is het prettig te weten dat de koers ervan precies tegenovergesteld is aan de goudkoers. Ter illustratie: bij economische tegenslag stijgt de prijs van goud. Reden? Beleggers stellen hun kapitaal en masse veilig door goud te kopen. In eenzelfde situatie, dus ten tijde van crisis, daalt de platinumkoers echter. Niet omdat er geen vertrouwen in het zilverwitte edelmetaal is, maar door een verminderde vraag ernaar waardoor de productie ervan ook lager is. Vandaar dat in het algemeen wordt gesteld: investeren in platinum is vooral aantrekkelijk tijdens economische depressie. Het edelmetaal kan dan tegen een lagere prijs worden aangekocht en tijdens economische voorspoed met hoge winst worden verkocht.

Op de vraag waarom investeren in platinum aantrekkelijk is, valt geen unaniem antwoord te geven. Er zijn legio factoren te noemen. In willekeurige volgorde treft u hieronder argumenten om te investeren in platinum, namelijk:

• Hightech elektronicaproducten komen voor steeds meer mensen binnen handbereik. En omdat platinum een belangrijke grondstof is die in diverse consumentenelektronica wordt toegepast, zal de vraag naar het edelmetaal ook toenemen.
• Vervolgens is de verwachting dat het aantal nieuw rijken de komende jaren groeit. Vooral in Brazilië, Rusland, India en China, de BRIC-landen. Op zoek naar statussymbolen, juwelen solide investeringen is platinum een bijzonder aantrekkelijk edelmetaal dat tegemoet komt aan de verlangens van de nieuwe rijken.
• Voorts zal de autoproductie de komende jaren sterk stijgen door de groeiende vraag in de Aziatische landen. Om de CO2-uitstoot tegen te gaan, zal de vraag naar katalysatoren waarin platinum wordt verwerkt ook verder omhoog gaan.
• Ook bij het realiseren van milieuvriendelijke brandstoftoepassingen speelt platinum een essentiële rol. Onder invloed van de strengere milieuregels wereldwijd zal aan de vraagzijde meer behoefte bestaan aan het edelmetaal.
• En tot slot speelt ook de vergrijzing van de bevolking een rol bij de groeiende vraag naar het edelmetaal. Immers, het metaal wordt ook meer en meer in de medische industrie toegepast. Van chirurgische implantaten en bij de behandeling van diverse kankersoorten tot in pacemakers en gehoorapparaten.

Kortom, er zijn volop redenen waardoor investeren in platinum de komende jaren steeds meer belangstelling zal krijgen.

Investeren in platinum kan op verschillende manieren; direct of indirect. Bovendien kunt ervoor kiezen kleine bedragen te investeren in platinum. Dat is zeer fijn, want dat maakt dat het edelmetaal voor diverse doelgroepen bereikbaar is.

Direct investeren in platinum doet u onder andere door platinum baren te kopen. Deze zijn al vanaf 10 gram te koop. Dat vraagt een kleinere investering en is daardoor voor veel mensen goed te doen. Natuurlijk zijn er ook grote baren te koop tot 1 kilo. Die zijn erg kostbaar en worden voornamelijk gekocht door vermogende mensen en beroepsmatige beleggers. De investering in platinum baren is tevens goed te combineren met platinum munten kopen.

Een tweede manier om direct te investeren in platinum is kiezen voor platinum ‘in een kluis’. Hierbij koopt u wel fysiek platinum, maar krijgt het niet daadwerkelijk in handen. De leverancier bij wie u het edelmetaal koopt, bewaart het voor u in een professioneel bewaakte safe in bijvoorbeeld Londen. Een aanbieder van platinum ‘in een kluis’ is onder andere GoldMoney.

Een derde optie om te investeren in platinum is een girale platinarekening openen bij een bank. Er zijn vandaag de dag diverse banken die een dergelijke rekening hebben. U legt dan een bepaald bedrag op de rekening in en uw inleg beweegt mee met de platinumkoers. Overigens krijgt u hierbij geen fysiek platinum in uw bezit.

Een volgende manier om indirect te investeren in platinum is aandelen kopen in mijnbouw. Hierbij is het wel zo dat de koers van het edelmetaal niet alleen door de prijs van platinum wordt bepaald. Ook de sentimenten op de beursvloer beïnvloeden de prijs evenals de bedrijfsvoering van de diverse mijnbouwondernemingen. U kunt in Nederland investeren in mijnbouwaandelen via bijvoorbeeld Binck over Alex.

Wilt u meer lezen over de diverse mogelijkheden van investeren in platinum? Dan kunt u bovenaan deze pagina onder de diverse kopjes zoals Platinum baren kopen, Platinum munten kopen en Platinum als belegging uitgebreide achtergrondinformatie vinden over de diverse methoden waarop investeren in platinum tegenwoordig kan. Onder andere als solide belegging of als spaarpot voor later.