Motivatie Platinum Kopen

Er zijn diverse motivaties om platinum te kopen. Het edelmetaal heeft een enorm groeipotentieel. Zeker als de vraag vanuit de diverse industrieën tot wasdom komt. Echter, wis ook de sieradenindustrie niet uit. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in platinum om hun hals, arm of vinger. Het wordt meer en meer een motivatie om platinum te kopen. Wie besluit in het edelmetaal te investeren, krijgt dan ook wat moois in handen dat uiteindelijk een boeiend rendement kan opleveren. In dit artikel leest u meer over de motivaties die platinum kopen aantrekkelijk maken. Of u nu beroepsmatig of als particulier belegt.

Een belangrijke motivatie om platinum te kopen, is momenteel de aantrekkelijke prijs ervan. Zo zoeken professionele investeerders hun heil in platinum. Als alternatief voor goud dat tijdens de recente crisis als waardevaste belegging werd gekozen. Maar door de enorme belangstelling voor goud, blijft de koers stijgen en zijn andere beleggingsopties welkom, zoals platinum. Dit edelmetaal is in tegenstelling tot goud tijdens crisissen juist laag geprijsd. De oorzaak? In economische slechte tijden daalt de platinumproductie, omdat er minder vraag naar is en dat drukt de prijs.

De schaarsheid van het edelmetaal is ook een motivatie om platinum te kopen. In vergelijking met goud is het zelfs 30 keer zeldzamer. Volgens kenners is de totale productie van platinum niet meer dan in een ruimte van 5×5 m2 past. Daarbij komt dat het edelmetaal wereldwijd maar vijf delfplekken kent. Het Buschwald-complex in Zuid-Afrika is een van de grootste en bekendste vindplaatsen. Andere locaties waar het edelmetaal uit de grond wordt gehaald zijn: Rusland, Canada, Zimbabwe en de Verenigde Staten. Anno nu moeten de mijnwerkers overigens steeds meer moeite doen om het prestigieuze erts te vinden. De aanwezige reserves raken uitgeput of er moet dieper in de aarde worden gegraven voor het metaal en dat kost tijd en veel energie. Bovendien beïnvloedt dat natuurlijk ook de prijs. Die zal daardoor gaan stijgen vanwege de extra kosten die de winning met zich meebrengt. En het is daarom zeker een motivatie om platinum te kopen. Want wie erin belegt, zal op termijn een aantrekkelijk kapitaaltje vergaren dat tegen met mooie winst kunnen verkopen.

De karakteristieke eigenschappen van het metaal, zijn zeker ook een noemenswaardige motivatie om platinum te kopen. Afgezien van de schaarsheid staat het edelmetaal erom bekend sterk en duurzaam te zijn. Zo is het bestand tegen beschadigingen en slijt amper. Is niet onderhevig aan corrosie als het bijvoorbeeld in aanraking komt met de lucht en is hittebestendig. Het kookpunt ligt op 3800 graden Celsius. Andere relevante eigenschappen zijn dat het eenvoudig te kneden en te buigen is plus in contact met de huid geen irritaties geeft. Deze kenmerken samen zijn voor diverse mensen een motivatie is om platinum te kopen. Want, het is daardoor als grondstof voor allerlei industrieën als ook voor sieradenmakers een zeer bruikbaar metaal.

Als u kijkt naar de industriële toepassingen dan zijn daar volop motivaties te vinden om platinum te kopen. Hieronder vindt u de branches waarin het een rol van betekenis speelt plus de motivaties om platinum te kopen, namelijk:

– Een eerste motivatie om platinum te kopen is de auto-industrie. Deze sector is allerbelangrijkste gebruikers van platinum. Het is een grondstof voor de katalysator om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tegen te gaan. Door de toenemende vraag naar auto’s in onder andere China en India zal de platinumconsumptie stijgen.

– Ook de behoefte aan onder andere milieuvriendelijke brandstoftoepassingen in de automobielindustrie wereldwijd speelt het schaarse edelmetaal in de kaart. Want, ook daarin kan het als grondstof een wezenlijke rol spelen. En dat is dan ook een volgende motivatie die platinum kopen aantrekkelijk maakt.

– Ook de toenemende beschikbaarheid van consumentenelektronica is een motivatie om platinum te kopen. Immers, het edelmetaal is terug te vinden in onder meer pc’s en LCD-schermen.

– De vergrijzing is eveneens een motivatie die platinum kopen aanlokkelijk maakt. Misschien niet voor de hand liggend, maar in de medische industrie is het schaarse edelmetaal een veelgebruikte grondstof. Voor bepaalde therapieën ter bestrijding van kanker, in pacemakers, in gehoorapparaten en tevens chirurgische implantaten. De behoefte aan al deze zaken stijgt met het ouder worden van de bevolking en zo ook de vraag naar platinum.

– Tegenwoordig is ook de belangstelling van de juwelenindustrie voor platinum een motivatie waardoor platinum kopen aantrekkelijk is. Als mooi sieraad, statussymbool en als solide investering. In bepaalde landen en culturen is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk kapitaal in de vorm van sieraden over te dragen van de ene op de andere generatie over te dragen.

Aantrekkelijk aan platinum kopen is tevens dat het fysiek in kleine hoeveelheden al verkrijgbaar is. Zo zijn bijvoorbeeld de baren al vanaf 10 gram te koop. Voor wie aan het edelmetaal wil proeven of een klein bedrag als spaarcentje opzij wil zetten. En dat is zeker ook een motivatie om platinum te kopen. In dit verband zijn platinum munten, die er in diverse gewichtseenheden zijn van een ¼ ounce, een ½ ounce, 1 troy ounce en dergelijke ook een interessante motivatie om platinum te kopen. Niet alleen voor de hobbyist, maar ook als boeiende investering.

Heeft u wel belangstelling voor platinum, maar wilt u het niet fysiek thuis bezitten? Dan kunt u ook kiezen voor een platinarekening bij de bank. Dat kan ook een motivatie zijn om platinum te kopen. Bij deze vorm van investeren, legt u geld op de rekening in en die volgt de koers van het edelmetaal. Een andere optie in dit kader is platinum ‘in een kluis’ aankopen. U schaft dan eigenlijk wel fysiek platinum aan, maar krijgt het nooit echt in handen. Het wordt voor u op een veilige plek professioneel opgeslagen door de leverancier ervan. Voor velen, zeker als er grotere bedragen worden geïnvesteerd, is de veiligheid van ‘in een kluis’ platinum kopen een motivatie.

Wat uw uiteindelijke motivatie om platinum te kopen ook mag zijn, het is in elk geval een ontzettend mooi edelmetaal dat u volop mogelijkheden biedt met kans op aantrekkelijke winsten.